စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္ အဆိုးဆံုးခံေနရ

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ သွ်စ္ေသာင္းဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ရွိေသာ ပိဋကတ္သုံးပုံ အေဆာက္အဦး အနီးအနား၌ေတြ႔ရသည့္ ယိမ္းယုိင္ေနေသာ ေစတီႏွစ္ဆူ။

Arakan Times, 9April 2013  —-  လက္ရွိ ရခိုင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားမွာ စနစ္တက်ဖ်က္ဆီးျခင္းဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုး ရင္ဆိုင္ခံစားေနရေၾကာင္း ရခိုင္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ရႈျမင္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ရက္ေန႔က ကမၻာ့အေမြအႏွစ္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕(Global Heritage Fund)မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို အာရွတိုက္၏ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ယဥ္ေက်းမူ အေမြအႏွစ္ ၁၀ ခုစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္တာကာလ ၾကာလာသည့္ ယေန႔ထိ ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးအေျခအေနမွာ တိုးတက္မႈမရွိရံုမွ်မက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေနအထားႏွင့္ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈ႔ရန္ ….

http://arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/391-2013-04-09-03-44-28

Leave A Comment