ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Kentucky, Louisville ျမိဳ႔သို႔ လာေရာက္မည္၊ ျမန္မာတို႔ ၾကိဳဆိုေရး ျပင္ဆင္ျပီ

Moe MaKa News, 7 September 2012  —-

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားကင္တက္ကီဗုေဒၶါ၀ါဒဆရာေတာ္ႏွင့္ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ညီကုိေမာင္

နွမမ်ားစုေပါင္းႀကိဳဆုိေရးအစိအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ကင္တက္ကီ၊ ထင္နက္စီ၊ အုိဟူိင္းရုိး  ျပည္နယ္(၃)ခုကျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလုံးကလု၀ိစ္ေဘးေလဆိပ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားသြားေရာက္ႀကိဳဆုိပါမယ္၊
စက္တင္ဘာလ(၂၃) ရက္ေန. ကင္တက္ကီလု၀ိစ္ေဘၿမိဳ႕မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ညအိမ္ျဖစ္ပါတယ္၊ (၂၄ ) ရက္ေန႕နံနက္ (၉)မွ (၁၀) အထိအေမရိကန္ကင္တက္ကီလြတ္ေတာ္အမတ္မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္စင္တာ၊ လု၀ိစၥေဘးတကၠသုိလ္မွာေဟာေျပာမွာျဖစ္ပါတယ္၊

စက္တင္ဘာလ( ၂၃ ) ရက္ညပုိင္းသုိ႕မဟုတ္ (၂၄ ) ရက္ေန႕လယ္ပုိင္းအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္သီးသန္႕ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္လည္း  ဆရာေတာ္ႏွင့္ လု၀ိစၥေဘးၿမိဳ႕ကဒကာဒကာမမ်ားကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္၊၊

လူထုေခါင္ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အေမရိကန္အစုိးရလုံၿခဳံေရးအျပည့္ႏွင့္ခရီးစဥ္အားလုံးကုိသမၼတအုိဘားမားအစုိးရကစီစဥ္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တာေၾကာင့္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဟာေျပာပြဲကုိတက္ေရာက္မည့္ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအားလုံး  မိမိတုိ႕ ID အရွိနာမည္မ်ားကုိ  ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံျဖစ္ေစကုိေတဇာအားျဖစ္ေစစာရင္းေပးႏုိင္ပါတယ္၊                   လုံၿခဳံေရးအရမိမိတုိ႕နာမည္ကုိစာရင္းေပးသြင္းထားျခင္းမရွိလ်င္သက္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးမ်ားကအခမ္းအနားသုိ. ၀င္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ၊သုိ႕တြက္ေၾကာင့္စာရင္းေပးသြင္းလာသူမ်ားအား၀င္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကုိထုတ္ေပးပါမည္၊၊

ဆက္သြယ္ရန္ – ဗုေဒၶါ၀ါဒေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္စေႏၵာဘာသ   270 904 1142 ။  ကုိေတဇာ 502 807 8458

မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊

Leave A Comment